Artysta - Małgorzata Maćkowiak

Parametry

MAŁGORZATA Zofia MAĆKOWIAK Urodziła się w 1958 roku. Mieszka w Krakowie. Studiowała w pra- cowni prof. Jana Szancenbacha na Wydziale Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem. Dwukrotna Sty- pendystka MKIDN. Zajmuje się malarstwem monumentalnym oraz malarstwem, rzeźbą i animacją filmową. Autorka ilustracji do bestsellerowych książek z poezją Ewy Stadtmuller. Jako artysta malarz i ilustrator Uczestniczyła w ponad 100 wystawach zbiorowych w Polsce, Japonii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Francji, Słowenii, Ukrainie, USA, Wlk. Brytanii i Węgrzech. Uczestniczyła w wystawach organizowanych przez ZPAP, a także w kilkudziesięciu wystawach poplenerowych w całej Polsce, Grecji, Litwie, Mołdawii, Ukrainie i na Węgrzech. Realizowała kilkanaście projektów artystycznych w przestrzeni parkowej w Polsce i Czechach, a także w Kijowie na Ukrainie. Artysta rezydent w roku 2008 – międzynarodowy projekt arty- styczny Meeting In Zdonov. W 2012 roku reprezentowała Polskę w międzynarodowym projekcie Artcamp 2012 w Toyama w Japonii Artysta rezydent Japonia Takaoka 2015 i oraz w roku Artcamp 2022 w Toyama w Japonii. Artysta rezydent w Centrum Egona Schelle w Czeskim Krumlowie w 2018 roku. Przygotowała kilkanaście wystaw indywidualnych w Polsce i Ukrainie: między innymi w Krakowie, Warszawie, Kazimierzu nad Wisłą, Kielcach, Katowicach, Nowej Soli, Zakopanym, Rybniku kilka- krotnie w Kijowie oraz w Londynie. Swoje rzeźby – lalki artystyczne prezentowała na wystawach zbiorowych w: Łodzi – 2005 rok, Warszawie – 2015 rok, BWA Skier- niewicach i BWA w Kielcach, w Muzeum Miejskim w Czestochowie oraz w 2020 roku w Galerii Biblioteki Miejskiej w Gliwicach, a w 2016 podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatrów lalkowych w BWA w Bielsku Białej. Prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą 

Malgorzata Mackowiak was born in Cracow, where she studied art at the Academy of Fine Arts and graduated with honours in Studio of J. Szancenbach at the Department of Painting. She is a scholar of the Ministry of Culture and the Arts. She is doing easel and monumental paintings, sculptures, drawings, illustrations and children’s book illustrations.). Member of ZPAP (Polisch Artist Union) and group POLA existing at “Arka” Foundation of Józef Wilkon.

As an artist and illustrator she has participated in around 100 exhibitions in Poland and abroad, among others in Japan, Switzerland, Germany, Austria, France, Ukraine, Slovenia, USA, UK and Hungary, as well as presented her work at several exhibitions organized by ZPAP (Association of Polish Artists and Designers) and after plain air painting after workshop exhibitions in whole Poland, Moldavia, Ukraine and Hungary.

She has realized few art projects in park areas in Poland, Czech Republic and Kiev (Ukraine).

Artist-in-residence at an international art project “Meeting In Zdonov” in 2008. She represented Poland in an international Art-camp Toyama in Japan in 2012 and was an Artist-in-residence in Takaoka in 2015.

Malgorzata is an author of monumental and illusory painting in Florida (US) and Poland.

Artist presented her work on several individual exhibitions at home country and Ukraine – among others in Cracow, Warsaw, several times in Kiev, Kazimierz Dolny, Zakopane, Rybnik, Jastrzebie Zdroj and Nowa Sol (2014). Malgorzatas paintings are to be found in private collections in her homeland and abroad.

She passionately creates art dolls which she presented on group exhibitions in Łodz in 2005 and in 2015 in Warsaw, Skierniewice (BWA) and Kielce (BWA) as well as in 2016 at an exhibition in BWA Bielko-Biala accompanying the International Festival of Puppetry Art.

Her work is to be found in private collections in the country and abroad.

She is a recipient of a scholarship of the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland in year 2020.